Tips en trucs bij uitbraken infectieziekten

Bepaalde groepen in de bevolking zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten. In instellingen waar deze mensen voor één of meerdere dagdelen verblijven of samenkomen, is soms vroegtijdig een ongewoon aantal zieken op te merken. Bijvoorbeeld wanneer 1/5 deel van de groep in een week tijd last heeft van maag-darmklachten. Door hiervan een melding te maken bij de GGD kunnen wij in een vroeg stadium meedenken en de ernst van de situatie beoordelen. Deze melding heet een artikel 26-melding.

Tips bij uitbraken

 • Zorg dat je de situatie goed in kaart brengt:
  • Om welke locatie/afdeling gaat het
  • Wanneer is de uitbraak begonnen
  • Hoeveel zieken zijn er onder bewoners en personeel
  • Wat zijn de klachten
  • Hoe is het beloop van de uitbraak
  • Is er diagnostiek ingezet 
  • Aantal ziekenhuisopnames/overledenen 
  • Welke maatregelen zijn ingezet 
  • Zijn er voldoende beschermende middelen aanwezig
 • Stel de deskundige infectiepreventie van je instelling op de hoogte 
 • Meld de uitbraak bij de GGD, hou hierbij de verzamelde gegevens bij de hand
 • Stel als nodig een uitbraakteam samen. Een arts en/of verpleegkundige en/of deskundige infectiepreventie van de GGD kunnen aansluiten om te adviseren over uitbraakbestrijding.
 • Waarschuw het laboratorium als veel bewoners in een keer getest worden. Vraag bij het laboratorium ook een uitbraaknummer aan. Dit maakt het verwerken van uitslagen voor iedereen makkelijker.  
 • Maak bij grote uitbraken, als het kan, iemand tijdelijk vrij om alles te coördineren. Dit kan rust en duidelijkheid brengen. De ervaring leert dat een goede voorbereiding en coördinatie aan het begin van de uitbraak later veel tijd en energie scheelt. 
 • Werk het verloop van de uitbraak dagelijks bij
 • Richtlijnen en draaiboeken per verwekker zijn te vinden op: Richtlijnen & Draaiboeken | LCI richtlijnen (rivm.nl) 

Hulp nodig bij een uitbraak?

Wil je een uitbraak melden of advies over uitbraakbestrijding? Neem dan contact op met het meldpunt Infectieziekten van de GGD via 088-355 5493