Toename aantal besmettingen scabiës (schurft)

Er wordt dit jaar meer scabiës gezien dan eerdere jaren. Mensen met een verminderde afweer of lichamelijke beperking hebben een verhoogde kans op een ernstig beloop. Wanneer meerdere mensen dicht op elkaar wonen, bijvoorbeeld bij een zorginstelling, is een risico voor snellere verspreiding. Maar wat moet je nu eigenlijk doen als er een geval van scabiës is binnen de instelling?

Meldingen en advies bij de GGD

 

In het kader van artikel 26 is een zorginstelling verplicht om één of meerdere gevallen met de diagnose (of verdenking op scabiës) te melden bij de GGD. Om scabiës goed te kunnen bestrijden, is het noodzakelijk om eerst de situatie goed in kaart te brengen. De afdeling infectieziektebestrijding kan hierbij ondersteunen met advies op maat.

Rol van de zorginstelling

Wanneer er in jouw zorginstelling een bewoner is met scabiës, is de instelling verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de (preventieve) behandeling van bewoners en medewerkers. Afhankelijk van de situatie is het belangrijk om een uitbraakteam op te stellen. De GGD kan hierin adviseren. Heb je een deskundige infectiepreventie in dienst? Vraag deze dan ook om advies.  

Vergoeding Ivermectine

Als scabiës is vastgesteld, is behandeling nodig. De LCI-richtlijn Scabiës | LCI richtlijnen (rivm.nl) is recent aangepast. Permetrine 5%-crème heeft niet langer de voorkeur boven Ivermectine-tabletten. Beide opties zijn gelijkwaardig. Sinds 1 november 2022 vergoedt de zorgverzekeraar ook Ivermectine.

Uitbraak van scabiës

Is er een uitbraak van scabiës in jouw instelling met besmettingen onder bewoners en/of personeel? Kijk voor tips over de uitbraakbestrijding verderop in deze nieuwsbrief bij ‘Tips uitbraakbestrijding’.