Toename mazelen wereldwijd

Momenteel is er sprake van een verheffing van het aantal mensen met mazelen wereldwijd. Hierdoor is er een verhoogde kans dat een patiënt met mazelen zich presenteert op jouw spreekuur.

Het afgelopen jaar zijn veel mazelenuitbraken gemeld, zoals in Indonesië, India, Pakistan, Afghanistan en verschillende Afrikaanse landen. (1, 2, 3) In Europa zijn er dit jaar mazelenuitbraken in Turkije en Oostenrijk gemeld. (4)  

Mazelenvirus
Het mazelenvirus wordt verspreidt via de lucht en is één van de meest besmettelijke infectieziekten met een R-waarde tussen de 12 en 18. Om circulatie van het virus door groepsimmuniteit te voorkomen is een landelijke vaccinatiegraad van 95% noodzakelijk. Als gevolg van de COVID-19 pandemie is de vaccinatiegraad voor o.a. mazelen wereldwijd sterk teruggelopen. (5) In Nederland ligt de vaccinatiegraad onder zuigelingen op ongeveer 92%. In onze regio ligt deze rond de 89%, maar nog lager in gemeenten met groepen in de bevolking die vanwege geloofsovertuiging niet vaccineren. Het risico op een nieuwe uitbraak neemt daardoor jaarlijks wat verder toe. De laatste grote mazelen uitbraak in Nederland vond plaats in 2013-2014. 

Vakantieperiode 
De vakantieperiode komt eraan en dit geeft een verhoogde kans op introductie van mazelen in Nederland. Wees bedacht op mazelen wanneer ongevaccineerden patiënten zich melden met passende klachten; zie de LCI richtlijn voor de passende ziekteverschijnselen. 
Bij een verdenking van mazelen is het aan te raden verdachte patiënten niet in de wachtkamer te laten wachten. Mazelen is een meldingsplichtige infectieziekte (B2) en bevestiging via laboratorium diagnostiek (binnen 7 dagen na start klachten) is zeer wenselijk voor vroegtijdige start van bron- en contact onderzoek door de GGD. 

Bescherming praktijkmedewerkers
In Nederland is de kans om als gezondheidszorgmedewerker buiten het ziekenhuis mazelen op te lopen over het algemeen erg klein. Hoewel bij de meeste praktijkmedewerkers de vaccinatiestatus op peil zal zijn, blijkt dat personen geboren tussen 1965 en 1975 (nog voor de invoering van mazelenvaccinatie) regelmatig niet beschermd zijn door natuurlijke infectie.

Contact
-    De afdeling Infectieziektebestrijding is altijd beschikbaar voor advies en overleg.
-    Tijdens kantooruren is de afdeling infectieziektebestrijding bereikbaar op telefoonnummer: 088 – 355 5493. Buiten kantoortijden is de dienstdoende arts bereikbaar via de meldkamer Arnhem, telefoonnummer: 026 – 443 44 45

Informatie
-    LCI-richtlijn: Mazelen | LCI richtlijnen (rivm.nl)
-    NHG-richtlijn Infectiepreventie in de praktijk: Bijlage 4. RI&E betreffende immuunstatus personeel - NHG

Bronnen:
1.    https://www.cdc.gov/globalhealth/measles/data/global-measles-outbreaks.html 
2.    https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON462 
3.    https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON460 
4.    https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-9-15-april-2023-week-15 
5.    https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2023