Veilig Thuis Gelderland-Midden start met een team medische expertise

Sinds 1 juni is bij Veilig Thuis een team medische expertise actief. Met het team zijn we in staat om de medische expertise betreffende kindermishandeling en huiselijk geweld te borgen.

Wat betekent het medische team voor de huisarts?

We borgen dit dus binnen en buiten en buiten Veilig Thuis Gelderland-Midden. Het team medische expertise bestaat uit 5 Veilig Thuis, SKJ-geregistreerde medewerkers en de vertrouwensarts. De vertrouwensarts en de medewerkers pakken alle casuïstiek met een medische component op. Afgelopen maand zijn de VT medewerkers  geschoold zodat zij, samen met de vertrouwensarts, al uw vragen  kunnen beantwoorden. 
  
Maak je je zorgen over de veiligheid van een patiënt, de kinderen van je patiënt of iemand in je omgeving, neem dan contact op met Veilig Thuis voor (anoniem) advies. Bel 0800-2000.