Vlekjesziekten in opkomst

Momenteel is er wereldwijd sprake van een verheffing van het aantal mensen met mazelen, met uitbraken in o.a. Roemenië, India, Yemen, en Rusland. Door de gedaalde vaccinatiegraad neemt ook in Nederland het risico op een nieuwe uitbraak toe. Afgelopen maanden zijn er al enkele clusters geweest. 

Ook is er een sterke toename van infecties met het parvovirus B19, de veroorzaker van de vijfde ziekte. De verwachting is dat deze verheffing zal aanhouden en mogelijk zal leiden tot meer clusters van exanthemen. 
Hierdoor is er een verhoogde kans dat een patiënt met een vlekjesziekte zich presenteert op jouw spreekuur. 

Exantheem

Wees bedacht op mazelen wanneer ongevaccineerden patiënten zich melden met passende klachten. Bij een verdenking van mazelen is het aan te raden verdachte patiënten niet in de wachtkamer te laten wachten vanwege de grote besmettelijkheid.

Op klinische gronden zijn mazelen, rodehond, roodvonk, vijfde ziekte en zesde ziekte soms lastig van elkaar te onderscheiden. Bevestiging via laboratorium diagnostiek (binnen 7 dagen na start klachten) is zeer wenselijk. Meldingen zijn van cruciaal belang voor het snel signaleren en vaststellen van een uitbraak, en voor vroegtijdig bron- en contactonderzoek. 

Bescherming praktijkmedewerkers

In Nederland is de kans klein om als zorgmedewerker buiten het ziekenhuis mazelen op te lopen. Echter, tijdens een uitbraak is deze kans in regio’s met een lage vaccinatiegraad wel reëel.

Hoewel de meeste praktijkmedewerkers beschermd zullen zijn, kunnen niet-beschermde medewerkers zelf mazelen oplopen en bovendien hun patiënten besmetten. Het is daarom belangrijk om de beschermingsstatus van medewerkers onder de aandacht te brengen en onbeschermde medewerkers te adviseren zich te laten vaccineren.

Je bent beschermd als je 2x gevaccineerd bent (vanaf 1977), of mazelen hebt doorgemaakt (geboren voor 1965). Personen geboren tussen 1965 en 1975 blijken regelmatig niet beschermd te zijn door natuurlijke infectie. Vul bij onvolledig-beschermde medewerkers aan tot 2x mazelenvaccinatie. De bedrijfsarts is verantwoordelijk voor het vaccinatiebeleid, het aanbieden van de vaccinaties en het weringsadvies bij eventuele infecties en uitbraken.

Mazelen in de huisartsenpraktijk | LCI richtlijnen (rivm.nl)
Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg | LCI richtlijnen (rivm.nl)
 

Afdeling Infectieziektebestrijding

088 355 54 93Buiten kantoortijden is de dienstdoende arts bereikbaar via de meldkamer Oost: telefoonnummer: 088 06 11 67 2