Aanleveren leerlingenlijsten

De JGZ wil de planning van de gezondheidsonderzoeken op scholen goed laten verlopen. Hiervoor heeft zij actuele leerlingengegevens van scholen nodig. Deze zijn nodig om de kinderen uit een bepaald leerjaar en bepaalde klas op de goede (school) locatie uit te nodigen. Voor de meeste scholen worden deze gegevens gehaald uit het BRON-systeem van DUO. Wanneer de leerlingengegevens in BRON niet kloppen of niet volledig zijn, wordt u als school gevraagd om deze gegevens via een beveiligde webpagina op onze website aan te leveren.

Leerlingenlijsten doorgeven

Het tijdig ontvangen van leerlingenlijsten is cruciaal voor de planning van de jeugdgezondheidszorg. Scholen kunnen een leerlingenlijst aan ons versturen via onze beveiligde website. Alle scholen ontvangen hiertoe voor aanvang van het schooljaar de benodigde informatie. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact met ons.

Wij vragen u om de gegevens aan ons te verzenden als Excel-bestand. Wij kunnen Word en PDF bestanden niet verwerken. Een complete leerlingenlijst bevat voor alle leerlingen de volgende gegevens:

  • Voornaam leerling
  • Achternaam leerling
  • Geboortedatum leerling
  • Geslacht leerling
  • Klasnummer leerling
  • Klasnaam leerling
  • Bij voortgezet onderwijs: niveau leerling (VWO/HAVO/VMBO-T/VMBO overig)
  • Bij meerdere locaties: informatie over locatie van leerling/klas.