Aanmelden leerling spreekuur

We gaan er van uit dat u het aanmelden van de leerling vooraf heeft besproken met de ouders/verzorgers bij basisschoolleerlingen en met jongere en/of ouders/verzorgers bij middelbare school leerlingen. Ouders ontvangen (thuis) een uitnodiging voor het spreekuur. Dit mag geen verrassing voor hen zijn. Het is mogelijk dat leerlingen op een andere locatie worden opgeroepen voor het spreekuur.

Bij aanmelding in verband met ziekteverzuim werken wij volgens de methode MAZL: Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen.
In deze methode staat ook beschreven welke stappen school zelf eerst kan nemen, voordat een aanmelding bij de jeugdarts volgt. Meer uitleg hierover kunt u vinden in het MAZL-Handboek  op blz. 11 en verder.

 

Stap 1: Downloaden en vullen

Om een leerling aan te melden voor het JGZ spreekuur, vult u het digitale aanmeldformulier (Word-versie / PDF-versie) in. Het handigst is om eenmalig dit formulier te downloaden, de schoolgegevens in te vullen en het bestand dan op te slaan op uw eigen netwerk. In deze versie kunt u dan de gegevens van de aan te melden leerling invoeren en het bestand onder een andere naam op slaan.

NB: Sinds 20 februari 2024 is er een nieuwe versie van het aanmeldformulier. Wilt u deze alstublieft voortaan gebruiken?