Vertrouwenspersoon

Scholen zijn verplicht een veilig schoolklimaat te creëren. Ook op het gebied van bijvoorbeeld intimidatie, pesten en discriminatie.

Een school moet een klachtenregeling hebben en aangesloten zijn bij een klachtencommissie. Daarnaast moet een school samenwerken met een extern vertrouwenspersoon. Het is wenselijk dat er ook intern een contactpersoon is.

Scholen kunnen bij GGD Gelderland-Midden op jaarbasis diensten van een extern vertrouwenspersoon afnemen. Daarnaast verzorgt GGD Gelderland-Midden een training voor aanstaande contactpersonen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het afdelingshoofd Jeugdgezondheidszorg