Calamiteitenmelding

Om melding te kunnen doen, is het belangrijk te weten wat het verschil is tussen een calamiteit en een incident. Een calamiteit moet je altijd melden. Een incident niet altijd. Weet je voldoende? Dan vind je hier het meldingsformulier. Zo niet, lees dan even verder.

Het verschil tussen een calamiteit en een incident

Een incident is een lichte storing in het dagelijkse proces, bijvoorbeeld:

  • Een fout: een afwijking, vergeleken met de ideale situatie. Deze heeft meestal vervelende gevolgen. Het gaat over het werk van jou als zorgverlener of over iets wat je niet hebt gedaan. Hierdoor ontstaat schade bij de cliënt of zorgverlener. Denk bijvoorbeeld aan het toedienen van verkeerde medicijnen.
  • Een ongeluk: een gebeurtenis waarbij iets misgaat en waarbij meestal schade optreedt. Bijvoorbeeld als iemand is gevallen.
  • Een bijna-ongeluk: een ongeluk dat net voorkomen kon worden, of net niet plaatsvond. Bijvoorbeeld bijna struikelen over een losliggend matje.

Soms is het verschil tussen een calamiteit en een incident klein. Een incident kan ook overgaan in een calamiteit. Het is aan de betrokkenen om te bekijken of het een calamiteit of incident is. Bij twijfel kun je contact opnemen met de GGD.

Calamiteiten moet je altijd melden met dit meldingsformulier. Incidenten niet. Incidenten moet je als zorgaanbieder onderzoeken en vastleggen. Belangrijk is dat je leert van de gemaakte fouten en dat er tot actie wordt overgegaan, bijvoorbeeld het aanpassen van werkafspraken.
 
Wij rapporteren periodiek aan gemeenten welke calamiteiten en incidenten er zijn geweest. Ook vertellen we welke verbeteracties zijn genomen. Zo krijgen gemeenten zicht op de soorten calamiteiten en incidenten en kunnen zij beter zien waardoor deze zijn veroorzaakt.

Geweld

Bij geweld kun je denken aan ernstig grensoverschrijdend gedrag door een beroepskracht of cliënt. Aan het lichaam, geestelijk of seksueel. Geweldsincidenten moeten altijd worden gemeld.

“Geweld bij de verstrekking van een voorziening: seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede lichamelijk en geestelijk geweld jegens een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.”
(Definitie Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Wel een calamiteit, geen WMO

Wil je melding doen van een calamiteit die niet onder de WMO valt? Ga dan naar de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.