Vraag uit de praktijk: zorgmedewerker met krentenbaard

Mag de zorgmedewerker aan het werk?
Vraag dit na bij jouw leidinggevende of de afdeling personeelszaken/HR.

Of een medewerker mag werken is afhankelijk van het beleid binnen jouw instelling. 
Om te voorkomen dat kwetsbare bewoners worden blootgesteld aan infectieziekten, is het belangrijk dat jouw organisatie afspraken heeft over wat medewerkers moeten doen als ze (mogelijk) besmet zijn met een infectieziekte zoals krentenbaard. Elke organisatie maakt hierover afspraken met de bedrijfsarts. De GGD bepaalt in principe niet of een medewerker wel of niet mag werken. De bedrijfsarts kan wel altijd met de GGD bellen voor advies.

Krentenbaard is een ontsteking van de huid met blaasjes en korsten. Krentenbaard is besmettelijk. Kwetsbare bewoners kunnen erger ziek worden van de bacterie die krentenbaard veroorzaakt.