Werkwijze: depressie tijdens en na de zwangerschap

Zwangerschap en ouderschap is niet voor alle (aanstaande) ouders een ‘roze wolk’. Vaak gaat het om ‘normale kraamtranen’, soms is er meer aan de hand. 
 

Als JGZ willen we ook hier graag naast ouders staan, hen waar nodig ondersteunen of waar nodig doorverwijzen naar andere hulpverleners. Daarom hebben wij een (nieuwe) werkwijze geïntroduceerd voor professionals. 

Vanaf juli 2023 delen alle jeugdverpleegkundigen tijdens het 2 weken huisbezoek de vragenlijst ‘depressie tijdens en na de zwangerschap’ uit aan alle ouders. 

Deze vragenlijst is digitaal terug te vinden op onze pagina 'waar is de roze wolk'

  • De jeugdverpleegkundige bespreekt de uitkomsten van de vragenlijst met ouders bij het 2 maanden consult op het consultatiebureau. En natuurlijk kunnen ouders ook eerder hierover contact opnemen. 
  • Door het zelf invullen van de vragenlijst houdt de ouder zelf regie. De ouder krijgt inzicht, kan zelf de score berekenen en deze, indien wenselijk, bespreken. 
  • De lijst kan meerdere malen worden ingevuld, waardoor de ouder ook klachten kan monitoren.  
  • Huisartsen en samenwerkingspartners in de geboortezorg kunnen (aanstaande) ouders wijzen op de vragenlijst en informatie op de VGGM website.
  • Bij een hoge score wordt standaard verwezen naar de verloskundig zorgverlener (als die nog in beeld is) en de huisarts.
  • De vragenlijst is ook goed te gebruiken voor de partner, als deze mentale problemen ervaart.