Zorgen over woonhygiëne

Maak jij je als huisarts zorgen over een inwoner waar sprake is van een vervuilde of overvolle woning? In dat geval kun je bellen met het meldnummer van Team OGGZ van de GGD Gelderland-Midden. Zij zijn binnen kantoortijden bereikbaar op T: 088-3555200 of E: woonhygiene@vggm.nl.

De professional bij het meldpunt kan meedenken over de, al dan niet anonieme, situatie. Daarnaast kan de GGD, als er aanleiding voor is, een beoordeling op locatie uitvoeren om een inschatting te maken over het gevaar voor de volksgezondheid, brandgevaar, overlast, etc. 
De GGD neemt in sommige gevallen daarover ook contact op met de GGD-collega’s van de afdeling Infectieziekten. Als het nodig is kan de GGD je ook verbinden met andere professionals binnen het sociaal- of veiligheidsdomein.