Aantal meldingen kinkhoest lijkt te dalen

Het aantal meldingen van mensen met kinkhoest is de afgelopen maanden erg hoog, maar lijkt voorzichtig af te nemen. Tot en met 11 juni 2024 zijn in totaal 519 mensen met kinkhoest gemeld bij GGD Gelderland-Midden. Daarbij gaat het om 65 baby’s.

Kinkhoestmeldingen per maand in de regio

In onderstaande grafiek neemt het aantal kinkhoestmeldingen in april en mei af. Deze afname kan deels worden veroorzaakt door minder diagnostiek. Diagnostiek is vooral zinvol bij een zuigeling of zwangere in het gezin. Tegelijkertijd gaat het aantal meldingen nog toenemen door een vertraging tussen de eerste ziektedag en de melddatum.

Meldingen kinkhoest 2024

Aantal kinkhoestmeldingen met een eerste ziektedag in 2024 per maand.

Bof en mazelen in de regio

Update bof

Tot en met 11 juni 2024 zijn in totaal 32 mensen met bof gemeld in deze GGD-regio. De meeste meldingen komen uit het westelijke deel van de regio. Zicht op het werkelijke aantal is er niet. We zien dus slechts een topje van de ijsberg. Van meerdere scholen is bekend dat de bof rondgaat onder leerlingen.

Update mazelen

In 2024 is eind mei 1 geval van mazelen gemeld in deze GGD-regio. Het gaat om een contact van een indexpatiënt uit GGD-regio Noord- en Oost-Gelderland. De persoon is in de besmettelijke periode niet in contact geweest met andere personen. Er is geen risico dat de mazelen zich verder verspreidt.