Gezondheidsklachten door hitte

Door klimaatverandering hebben we steeds vaker warme zomers. En hitte veroorzaakt gezondheidsproblemen, vooral bij ouderen en zieken. Van hoofdpijn en vermoeidheid tot ademhalingsklachten, hartfalen en sterfte.

In de praktijk blijkt dat met het Nationaal hitteplan niet alle risicogroepen voldoende worden bereikt. Daarnaast is het beleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen van toenemende invloed op de kwetsbaarheid voor en blootstelling aan hittestress. Mensen op hogere leeftijd hebben vaak een broze gezondheid, zweten weinig en volgen om verschillende redenen de adviezen vaak niet goed op. 
Een advies als ‘voldoende drinken’ wordt niet goed opgevolgd door een verminderd dorstgevoel. En ’s nachts als de woning gekoeld kan worden, blijven ramen gesloten omdat mensen zich anders niet veilig voelen. Medicatiegebruik geeft een extra kans op gezondheidsproblemen. 

Problemen voorkomen
De gezondheidsproblemen door hitte kan je verminderen via aanpak van: 
•    Zorg dat een ander voldoende kan drinken. Zet bijvoorbeeld een kan drinken bij iemand neer of vul regelmatig het glas bij.
•    Denk mee op welk moment van de dag het beste bewogen kan worden. Bijvoorbeeld ’s ochtend of einde van de dag, op de minst hete momenten van de dag.
•    Doe de gordijnen dicht of zet bijvoorbeeld een ventilator aan om het huis (en hoofd) koel te houden. 
•    de omgeving koeler maken, bijvoorbeeld door meer groen 
•    woningen: zonwering, mogelijkheden voor veilige (nacht)ventilatie, isolatie en als het nodig is koelen 
•    extra aandacht en meer zorg voor kwetsbaren tijdens de hitte. Iedereen kan bijdragen aan het verkleinen van hitteproblemen.

Bewustwording
Veel (oudere) mensen realiseren zich niet dat zij extra gevoelig zijn voor hitte. Het is belangrijk om de bewustwording te vergroten zodat de groep gevoelige mensen zich extra aanpast aan de hitte. 

Lokale hitteplannen gemeenten
Met het Lokale hitteplan van onze gemeenten geven we noodzakelijke zorg tijdens een hittegolf vorm. Hiervoor werken de gemeenten aan het opbouwen van een lokaal netwerk met sociale partners. Zorgprofessionals en -vrijwilligers die onder ‘normale omstandigheden’ ook bij mensen thuis komen of in contact zijn met kwetsbare of minder zelfredzame inwoners.