Meld huisartsenpraktijk gratis aan als Nivel Peilstation

Help je mee aan meer zicht krijgen op infectieziekten in de regio? Meld je huisartsenpraktijk aan als Nivel Peilstation. Deelname is kosteloos en tegen een passende vergoeding.

Waarom Nivel Peilstations?

De Nivel Peilstations zijn huisartsenpraktijken binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn die zich inzetten voor de surveillance van acute bovenste luchtweginfecties. Ze genereren ook extra gegevens over een aantal specifieke gezondheidsproblemen in Nederland.
 
Op dit moment zijn er zo'n 140 huisartsenpraktijken actief als Nivel Peilstation. Máár in de regio Gelderland-Midden zijn er pas 2 Peilstations praktijken. Kortom, hulp is hard nodig om het netwerk uit te breiden. 

Cijfers Nivel belangrijke informatiebron GGD

Voor de GGD zijn de Nivel-cijfers een belangrijke informatiebron bij het vóórkomen en de verspreiding van infectieziekten. Voor infectieziekten waar de GGD minder zicht op heeft. Omdat ze bijvoorbeeld niet onder de meldplicht vallen óf vanwege weinig tests. Denk aan influenza en COVID-19. 

Ook voor meldingsplichtige infectieziekten zijn de Nivel-cijfers waardevol, aanvullend op de besmettingscijfers van de GGD. Alles bij elkaar geldt: hoe meer peilstations in de regio, hoe relevanter de cijfers zijn. 

Maandelijks bekijkt en duidt de GGD alle besmettingscijfers met een epidemioloog, arts en verpleegkundige. Zo nodig worden (zorg)professionals en instellingen geïnformeerd óf (extra) bestrijdingsmaatregelen ingezet. Zoals de afgelopen maanden voor kinkhoest en bof.

Twee typen Nivel Peilstation

Er zijn twee typen Peilstation praktijken te onderscheiden: de respiratoire surveillance peilstations en de reguliere peilstations. Welke kies jij?

Deelname respiratoire surveillance

Deelname als respiratoire surveillance peilstation kan door het afnemen van 2 tot 5 neus- en keelmonsters per week bij patiënten met klachten passend bij een acute luchtweginfectie. Deze monsters stuur je op naar het RIVM. Zo lever je een belangrijke bijdrage aan de virologische surveillance van virale luchtweg pathogenen, zoals H. influenza, SARS-CoV-2 en RSV. 

Deelname regulier peilstation  

Je gaat patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld volgens een specifieke casusdefinitie actief rapporteren. En levert aanvullende informatie voor een aantal specifieke gezondheidsproblemen. In 2023 waren dit bijvoorbeeld de onderwerpen blefaritis, levenseinde en eetstoornissen. Zo lever je een belangrijke bijdrage aan de epidemiologische surveillance van het griep(-achtig) beeld en daarmee aan de landelijke incidentie gegevens van de griep.

Wat levert deelname als Nivel Peilstation op? 

Voor beide vormen van deelname ontvang je een passende vergoeding en gelden geen kosten. Via de Peilstation bijeenkomsten van het Nivel kun je andere deelnemers (digitaal) ontmoeten en worden uitkomsten van de onderzoeken gedeeld. Doe mee en lever een belangrijke bijdrage aan de pandemische paraatheid van de Nederlandse gezondheidszorg.

Aanmelden snel en simpel

Neem contact op met het Nivel. Mail naar zorgregistraties@nivel.nl of bel 030 27 29 700.