Voorzorg

Voorzorg is een vrijwillig preventief programma dat bestaat uit een intensief schema van 40-60 huisbezoeken door de Voorzorgverpleegkundige van GGD Gelderland-Midden.

Samen met de (aanstaande) kwetsbare, jonge moeder werkt de verpleegkundige aan de veiligheid, opvoeding en ontwikkeling van moeder en kind. Als zij wil, kan de aanstaande moeder aangemeld worden als zij 13-28 weken zwanger is van haar eerste kind, laagopgeleid is, enige beheersing van de Nederlandse taal heeft, en niet op korte termijn gaat verhuizen. Bij twijfel of afwijking van de inclusiecriteria kunt u altijd aanmelden. De Voorzorgverpleegkundige zal samen met de a.s. moeder de mogelijkheid van deelname bespreken.