Over Kansrijke Start

Een goede start begint al voor de geboorte, zelfs nog voor de conceptie en de zwangerschap. 
Rijk, gemeenten, geboorte- en jeugdgezondheidszorg, volwassen-ggz, welzijnswerk en wijkteams kunnen hier het verschil maken. Samenwerken met de (aanstaande) ouders en met samenwerkingspartners is heel belangrijk. Zo kunnen zoveel mogelijk kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Hun ouders ondersteunen we daar waar mogelijk.

Onderdeel van de aanpak is het investeren in een Kansrijke Start (de fase van kinderwens, zwangerschap, tot en met de 1e 1000 dagen van het leven), door samen te werken binnen lokale samenwerkingscoalities Kansrijke Start en gebruik te maken van VGGM-programma’s als Nu Niet Zwanger, Prenatale Huisbezoek, Voorzorg en Stevig Ouderschap.