Een gezonde leefomgeving voor iedereen

Hoe ga je om met inwoners die ongerust zijn over de gezondheidsrisico’s van zendmasten? Of met inwoners die denken dat er in hun wijk meer ziekten voorkomen, bijvoorbeeld omdat vlakbij een vuilstort ligt? En hoe zorg je bij de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk voor een gezonde leefomgeving?

Dit zijn vaak moeilijke vragen voor een gemeente. Want hoe beoordeel je of er inderdaad een gezondheidsrisico is? Wanneer is het zinvol om onderzoek te doen? En hoe communiceer je met zeer ongeruste mensen? Het team Milieu & Gezondheid kan je hierbij ondersteunen. Wij beschikken in ons team over veel kennis en jarenlange ervaring. We geven een onpartijdig en deskundig advies. Daarnaast hebben wij een groot netwerk, waardoor we altijd over de meest actuele inzichten en wetenschappelijke kennis beschikken.

Wanneer schakel je ons in?

We kunnen ondersteuning bieden als er bij inwoners of binnen je organisatie vragen zijn over het milieu zijn. Bijvoorbeeld over bedrijven, luchtvervuiling, geluidhinder, eikenprocessierupsen, straling, klimaatverandering of een bodemvervuiling.

Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen we al vanaf de start meedenken. Bijvoorbeeld bij de aanleg of vernieuwing van wegen, veebedrijven, woonwijken, scholen of bedrijventerreinen.

 

Meer informatie?

Neem contact met ons op

088 355 63 00 maandag t/m vrijdag van 09:00 - 17:00 uur