Een gezonde leefomgeving voor iedereen

Hoe ga je om met inwoners die ongerust zijn over de komst van een windmolen? Of met inwoners die denken dat er in hun wijk meer ziekten voorkomen? En hoe zorg je bij de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk voor een gezonde leefomgeving?

Het team Milieu & Gezondheid kan gemeenten hierbij ondersteunen. Wij beschikken in ons team over veel kennis en jarenlange ervaring. We geven een onpartijdig en deskundig advies. Daarnaast hebben wij een groot netwerk, waardoor we altijd over de meest actuele inzichten en wetenschappelijke kennis beschikken.

 

 

Gezondheid en leefomgeving in cijfers

De GGD doet voor gemeenten onderzoek naar de gezondheid van de mensen in Gelderland-Midden. Hier vind je al onze cijfers over gezondheid en leefomgeving. 

In cijfers

Of bekijk één van onze themarapporten

  • De GGD'en in Gelderland en Overijssel doen samen met de provincie onderzoek naar de luchtkwaliteit. Dit rapport beschrijft de luchtvervuiling in Gelderland en Overijssel in 2021 en de effecten daarvan op de gezondheid van de inwoners. Bekijk het rapport Luchtkwaliteit in Gelderland en Overijssel.
  • De Gelderse en Overijsselse GGD'en hebben onderzocht hoeveel geluidhinder inwoners ervaren en wat de gezondheidseffecten daarvan zijn. Bekijk het rapport Geluidhinder in Gelderland en Overijssel.
  • De Gelderse en Overijsselse GGD'en hebben onderzocht hoeveel geurhinder inwoners ervaren en wat de gezondheidseffecten daarvan zijn. Bekijk het rapport Geurhinder in Gelderland en Overijssel.
  • De Gelderse en Overijsselse GGD'en hebben onderzocht hoeveel last de inwoners ervaren van hitte en wat de gezondheidseffecten daarvan zijn. Bekijk de factsheet Hitte en Gezondheid.

Meer informatie?

Neem contact met ons op

088 355 63 00 maandag t/m vrijdag van 09:00 - 17:00 uur