WMO

De gemeente heeft de plicht te zorgen voor de mensen die in deze gemeente wonen en hulp nodig hebben. Dit staat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet gaat over zorg en ondersteuning van mensen, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 

Voorbeelden van zorg en ondersteuning zijn bijvoorbeeld vervoer van en naar begeleiding, of hulp in de huishouding. Ook beschermd wonen, dagbesteding of begeleiding bij zelfstandig wonen, vallen onder de WMO. Aan de kwaliteit hiervan, worden eisen gesteld.

Kwaliteit

Er worden eisen gesteld aan de kwaliteit van de zorg en ondersteuning die wordt ingezet vanuit de gemeente. Deze eisen komen uit de wet (WMO). De GGD beoordeelt of de kwaliteit goed is. Dit wordt kwaliteitstoezicht genoemd. GGD Gelderland-Midden doet dit voor verschillende gemeentes in Gelderland-Midden.

Wil je lezen waar de toezichthouders WMO in 2020 en 2021 mee bezig waren? Lees dan onze jaarverslagen.

Jaarverslag 2023 - WMO toezicht.pdf
Jaarverslag 2022 - WMO toezicht.pdf
Jaarverslag 2021 - Wmo toezicht.pdf
Jaarverslag 2020 - Wmo toezicht.pdf

Calamiteiten

Een calamiteit is een gebeurtenis waardoor iemand overlijdt of schade oploopt en die te maken heeft met de ondersteuning die gegeven is. Bijvoorbeeld, omdat niet volgens de regels is gewerkt, of omdat de cliënt of klant niet de voor hem of haar juiste begeleiding heeft gekregen. Hierbij is hij gewond geraakt, ziek geworden of overleden. Geweld en ‘andere gebeurtenissen’, zijn ook calamiteiten.

Voorbeelden van calamiteiten zijn:

  • Onverwacht overlijden;
  • Suïcide(pogingen), wat samenhangt met fouten die er zijn gemaakt;
  • Een gebeurtenis met als gevolg ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel;
  • Een gebeurtenis met ernstig geestelijk lijden van een klant als gevolg;
  • Erg ‘grensoverschrijdend gedrag’: aan het lichaam, geestelijk en/of seksueel, door hulpverleners of andere klanten van zorg.

De GGD doet onderzoek naar calamiteiten binnen de WMO. Bij geweld of een calamiteit binnen een voorziening, moet dit bij de GGD worden gemeld. Daarna kan de GGD in overleg met de gemeente beslissen dat dit onderzoek er moet komen. Het doel van dit onderzoek is leren van de calamiteit. Hiermee kan de kwaliteit van de begeleiding worden verbeterd.

Calamiteiten moeten worden gemeld door aanbieders van bijvoorbeeld dagbesteding of beschermd wonen. Ook wijk-/sociale teams zijn verplicht calamiteiten of geweld, te melden bij de GGD.

Protocol Toezicht Calamiteiten

Gemeenten en de toezichthouders WMO van VGGM, houden het protocol 'Toezicht calamiteiten' aan bij de onderzoeken naar onder andere calamiteiten of meldingen van geweld.

2021-03-16 Calamiteitenprotocol 4 gemeenten.pdf

Voor gemeente Barneveld, Ede, Nijkerk en Scherpenzeel

2021-03-16 Calamiteitenprotocol Regio Centraal Gelderland.pdf

Voor gemeente Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort, Zevenaar